Easydrill W6020 Fertisem HD ProII.jpg

titre.jpg

Easy Drill je výsledkom takmer 40 rokov intenzívneho vývoja a výskumu.

 

Referencie používateľov

Tandemový systém uloženia výsevných pätiek = kľúč k presnosti

ligne.jpg

 

Easy Drill má rovnaký systém výsevu ako sejačka na repu. Výsevné pätky sú umiestnené medzi predným prítlačným a zadným uzatváracím kolesom. Umiestnenie semien je veľmi pravidelné.

 

SKY 4 hoppers izobus.JPG

 

4 produkty v 4 rôznych dávkach

Sejačka Easy Drill je schopná pri jednom prejazde vysievať 4 produkty v 4 rôznych dávkach uložených do 2 hĺbok siatia.

 

GIF.gif

 

 

 

 

 

polyvalence500.jpg

 

 

Všestranná sejačka

Keďže práca v poľnohospodártve je najviac ovplyvnená počasím, nemôžeme nikdy predpovedať podmienky počas sejby. Preto je ukľudňujúce, že sa môžeme spoľahnúť na sejačku, ktorá sa dokáže prispôsobiť rôznym pôdnym podmienkam. Easy Drill nám dáva agronomický komfort a pocit istoty, že vždy zasejeme.

So sejačkou Easy Drill je možné siať do nespracovanej pôdy, minimálne spracovanej pôdy, do pôdy po orbe, alebo priamo do medziplodiny.

 

 

 

 

 

 

 

Prítlak na disk je až 250 kg

V závislosti od pôdnych podmienok je potrebné meniť prítlak na disk. Podľa potreby je možné tlak preniesť buď na predné prítlačné alebo zadné uzatváracie koleso, alebo tlak rovnomerne rozdeliť. Rozsah prítlaku je od 0 do 250 kg na disk. Tlak je možné jednoducho meniť použitím podložiek na hydraulickom valci.

pression500.jpg

 

 

 

 

 

doseur_HD500.jpg

 

 

Presné dávkovanie osiva/hnojiva

Easy Drill má veľmi presné výsevné ústrojenstvo z nerezovej ocele. Rozsah výsevku je od 1 do 450 kg/ha.

Kalibrácia výsevku je veľmi jednoduchá, nie je potrebné meniť výsevné valčeky pre rôzne plodiny.

 

 

 

 

 

 

Rýchle vyprázdnenie zásobníka

Pri zložení nezostáva žiadne náradie pod strojom, čo uľahčuje odstraňovanie zbytkov osiva = ŠETRÍ VÁŠ ČAS. Tento systém skladania stroja uľahčuje prístup k náradiu pri údržbe alebo opravách.

repliage500.jpg

 

 

 

 

2_circuits_HD500.jpg

 

 

 

2 samostatné vzduchové okruhy

Pri sejačke Easy Drill je možné pri sejbe niekoľkých produktov s rôznym výsevkom nastaviť rozdielny prúd vzduchu pre každý okruh.

  • Žiadne riziko upchatia medzi osivom a hnojivom
  • Nehrozí popálenie osiva kontaktom s hnojivom
  • Výhoda pri sejbe osív s rozdielnou HTZ
  • Riadenie vzduchu pre každý okruh samostatne

 

 

 

 

 

 

 

Mechanická distribúcia osiva

Rada Easy Drill je k dispozícii aj s mechanickým výsevným ústrojenstvom pre modely so šírkou záberu 3 a 4 m. Sejačka Easy Drill je shopná pri jednom prejazde vysievať 3 produkty v 3 rôznych dávkach do 2 rôznych hĺbok sejby. Táto sejačka je vybavená zásobníkom s čechračom pre drobné semená a hlavným zásobníkom z nerezovej ocele pre hnojivo a osivo.

Tento model je vybavený spodnou klapkou, ktorá umožňuje úplné vyprázdnenie zásobníka.

meca500.jpg

 

 

 

 

 

Technické údaje

 

Tabulka Easydrill SK.png